Verzoek tot interpellatie

Afgelopen week dienden wij het verzoek in tot interpellatie. Een nogal zwaarwegend middel om een onderste steen naar boven te halen.

Wat is het geval?

Het gaat hier om een fabriek, gevestigd in Steenwijk; Icebear.
Icebear is van oorsprong een energiebedrijf  wat groene energie en warmte produceert. Echter in Steenwijk hebben ze een ander verdienmodel weten te vinden: het produceren van palletblokken. En dat zorgt voor onrust en gedoe.

Palletblokken met veel stofuitstoot en formaldehyde

De fabriek geeft al van meet af aan veel uitstoot. Fijnstof en het gebruik van formaldehyde is bijzonder slecht voor de volksgezondheid. En het lijkt erop alsof ons college er mee in de maag zit. Normen worden structureel overschreden, metingen die niet juist zijn en het beeld dat het ingeschakelde onderzoeksbureau niet onafhankelijk is. De communicatie is, ik wou bijna zeggen, als vanouds ronduit slecht te noemen.

Schriftelijke vragen tot je een ons weegt

En vanwege al die onduidelijkheid, de zorgen om volksgezondheid en het niet transparant reageren van ons college zijn er talloze vragen gesteld. Zowel schriftelijk als mondeling. Het heeft zelfs geleid tot een brandbrief van maar liefst 8 fracties.
En tot op heden heeft het amper iets opgelost. Wij hebben al eerder een interepellatie debat overwogen.

We zijn het stiekeme gedoe wel zat

Een ieder die mij kent weet dat op een gegeven moment de maat echt vol is. Keer op keer krijgen we vage antwoorden en de laatste vraag werd zelfs beantwoord met: “We hebben nu geen tijd want we zijn druk met het voorbereiden van een bewonersbijeenkomst”. 
Nu weet ik dat ik een pain in the ass kan zijn, maar dit antwoord was toch echt wel de druppel. Alsof ik voor mijn lol al die vragen stel.

Ik hou niet van stiekem gedoe. Ik hou er ook niet van dat er een bureau wordt gekozen die de schijn van belangenverstrengeling opwerpt. En nu, € 30.000 euro lichter gooit het zelfde college het advies van dit dure bureau in de prullenbak. “Want”, zo zegt het college, “de metingen bij de fabriek moeten overnieuw en dus heeft dit advies totaal geen nut”.
Dat hadden ze van te voren niet kunnen bedenken natuurlijk………..

WOO-verzoeken waaraan moeizaam wordt voldaan, rapportages die ‘verkeerd’ worden uitgelegd, een vreselijke communicatie en geen antwoorden geven aan de inwoners die dagelijks overlast ondervinden van deze fabriek. 
Inmiddels ligt er een dwangsom vanuit de werkgroep ‘Stop overlast Icebear’ omat het college willens en wetens niet gereageerd heeft op het handhavingsverzoek.

De overweging van een interpellatie debat was nu binnen 1/10e seconde klaar. Het is genoeg nu.

Het is letterlijk een hoofdpijn dossier

Formaldehyde en fijnstof zorgen voor geïrriteerde ogen en barstende koppijn. Wij krijgen hoofdpijn van alleen het lezen van dit dossier.
Keer op keer moet dit college worden toegesproken om nou eens serieus naast de inwoner te gaan staan.
Even een zijsprongetje: in de vorige periode was het nog ‘inwoner op 1’. De inwoners zijn inmiddels gezakt op de nominatielijst. Het college staat nu náást ze.

Overigens geldt het luisteren naar inwoners niet alleen op dit dossier. Er zijn talloze voorbeelden te noemen waarop dit college liever achterover leunt dan daadwerkelijk op de bres te springen voor onze inwoners. 

Interpellatie

Afijn, onze hoofdpijn heeft gezorgd voor het verzoek van interpellatie. Het is een laatste middel om dit college eens flink te bevragen hoe dit allemaal zo heeft kunnen gebeuren.  Hieronder vind je onze bijdrage voor de raad van 29 november 2022.

 

.

Steenwijk, 29-11-2022

Aanvraag interpellatiedebat

Inmiddels zijn er verschillende instrumenten ingezet om duidelijkheid te krijgen over  het proces en inhoud van Icebear Steenwijk. Er zijn schriftelijke en ambtelijke vragen gesteld en een brandbrief is namens 8 fracties. Dit heeft niet geleid tot duidelijkheid inzake het complexe dossier Icebear.

Daarnaast heeft de communicatie, tot op heden, niet gezorgd voor kalmte maar voor meer onrust in de maatschappij.

De raad heeft enkele rapportages ontvangen van zowel de Omgevingsdienst, het onderzoeksbureau en de GGD. Ook dit leidt niet tot helderheid maar levert meer vraagtekens op gezien de tegenstrijdigheden.

Dit is reden voor de fractie Veur Elkaar om via het interpellatiedebat het college de mogelijkheid te bieden om te zorgen voor duidelijkheid in dit dossier.

In het interpellatiedebat willen wij de volgende onderwerpen aan de orde stellen:

 

Communicatie:

Op de website van de gemeente zou een speciale pagina zijn, www.steenwijkerland.nl/icebaer,  met alle informatie m.b.t. Iceabear. De link op de website werkt niet, er staan géén data bij het bericht en bij de link op de pagina: www.steenwijkerland.nl/inwoners/leefomgeving……

Er is door Veur Elkaar op 25 oktober 2022 een motie ingediend om zorg te dragen voor het WOO verzoek van de Werkgroep Stop Overlast icebear. Zij hebben mondjesmaat documenten ontvangen waarbij de toezegging dat voor vrijdag 18 november alle documenten zouden worden overhandigd. Dat is niet gebeurd.

Op het handhavingsverzoek is niet gereageerd richting de werkgroep. Het negatieve besluit is echter alleen te lezen in de informatienota. Een document wat bewoners doorgaans niet inkijken. Los van dat hoort het college antwoord te geven op vragen die inwoners stellen.

De raad heeft de rapportages van Oosterveen & De Groot en de GGD, een ENML rapport van Icebaer zelf en de aangetekende brief van de gemeente richting Icebaer inzake mogelijke handhaving ontvangen terwijl wij denken dat er meer documenten zijn die van belang zijn om een juist beeld te krijgen van het proces en de inhoud.

Vragen:

 1. Er is al eerder melding gedaan van een niet werkende link voor informatie over Icebaer. De informatie op de website is verouderd en niet bijgewerkt ondanks toezeggingen van het college. Hoe kunnen inwoners nu wel de actuele informatie vinden?
 2. Hoe is het mogelijk dat de werkgroep geen reactie heeft ontvangen op hun handhavingsverzoek? En wij als fractie dit wel kunnen lezen in de informatienota?
 3. Waarom zijn niet alle documenten zoals gevraagd in het WOO verzoek naar de werkgroep gegaan? Of mondjesmaat en niet compleet.
 4. De aangetekende brief werd in eerste instantie op 7 juli verstuurd. Echter naar een verkeerd adres. Pas op 2 augustus wordt de aangetekende brief alsnog verstuurd naar het juiste adres. Waarom heeft daar een maand tussen gezeten?
 5. Op 22 november heeft onze fractie nog een vraag gesteld over het ZZS houdend water en het antwoord is dan vervolgens: de organisatie is druk met het organiseren van een informatieavond voor omwonenden. Dat is allemaal prima, maar een document van het waterschap en het verzenden per mail kost slechts een paar minuten tijd en is van uitermate belang voor dit dossier. Het gaat hier om volksgezondheid. Heeft het college de vraag nu wel of niet uitgezet bij het waterschap? Is daar een antwoord op gekomen? We krijgen simpelweg geen antwoorden op die vraag.

 

Rapportages:

In de rapportages van het onderzoeksbureau, de informatienota van 10 november 2022 en de GGD menen wij tegenstrijdigheden te vinden.

De vraag aan het Waterschap in verband met ZZS houdend water zien wij nergens. Ook het antwoord daarop niet. Worden de normen overschreden of niet?

Vragen:

 1. De GGD zegt in hun rapportage dat de uitstoot stof een fors hogere stofconcentratie komt dan toegestaan is. Voor formaldehyde geldt dat uitstoot uit de gaswasser en droger 1 hoger is dan de emissie-eis. De emissie formaldehyde van het doekenfilter is ruim lager dan de emissie-eis. Droger 2 voldoet na correctie voor de meetonzekerheid ook aan de emissie-eis voor formaldehyde. Echter is deze laatste meting slechts in enkelvoud uitgevoerd waardoor de meetzekerheid te wensen over laat. Wanneer er niet gecorrigeerd wordt voor de meetonzekerheid, voldoet droger 2 niet aan de emissie-eis.

Toch zegt het rapport Oosterveen & deGroot/Tauw dat er geen ‘onomkeerbare’ gezondheidsrisico’s zijn.
Er wordt dus toegegeven dat er gezondheidsrisico’s zijn maar het tegenstrijdige is dat de GGD het een onwenselijke situatie vindt en het onderzoeksbureau niet. Hoe verklaart de wethouder deze tegenstrijdigheden?

 1. In de aangetekende brief van het college, 7 juli 2022 wordt geschreven dat de gemeente navraag zal doen bij het waterschap over de ZZS ( zeer zorgelijke stoffen) houdend water wat geloosd wordt. Waarom hebben wij daarover, in een eerder stadium, geen enkele informatie over ontvangen?

Handhaving:

 1. Op de website maar ook in de aangetekende brief van 7 juli, spreekt u streng over mogelijke handhaving. Vervolgens, na de rapportage van het onderzoeksbureau, zegt u niet te gaan handhaven omdat dit niet zou bijdragen aan de oplossing. Wat is het nou college? Wat is de werkelijke reden dat u niet wenst te handhaven? Heb u ooit serieus handhaving wél overwogen?
 2. Los van de uitstoot van stof en formaldehyde heeft er geruime tijd een container op de openbare weg gestaan als tijdelijke oplossing voor de overlast. Daar zijn meerdere meldingen door inwoners gedaan én handhavingsverzoeken. Wat heeft u met deze meldingen en verzoeken gedaan?

 

 

In het nieuws:

In een artikel van RTV Oost lezen wij dat de werkgroep wil overwegen om aangifte te doen van strafbare feiten.

 1. Wat vind het college hiervan? Hoe heeft het zover kunnen komen?

Algemeen:

 1. Ik zou graag van het college horen hoe zij vinden dat het gehele proces nu loopt. Een reflectie op hun eigen handelen.
 2. Vindt het college dat ze transparant omgaan met dit dossier?
 3. Wat kan het college anders doen om de situatie te verbeteren

 

Fractie Veur Elkaar
Aletta Makken