Maatregelen stikstofuitstoot raken onze leefomgeving

Maandagavond, 13 juni heeft Andre Bus van BGL, een werkvergadering belegd om over de maatregelen stikstofuitstoot te praten.
Dit deden wij samen met onder andere Stichting Weerribben Wieden, LTO Noord Steenwijkerland en een aantal melkveehouders uit de gemeente.

Werkvergaderingen zijn bedoeld om informatie op te halen. Aanwezigen zijn doorgaans raadsleden en burgerraadsleden die geïnformeerd worden door genodigden. Ze zijn niet openbaar. Vanwege het belang van de invloed die de maatregelen zullen hebben op ons, deel ik graag op deze manier wat er besproken is. Want dat de maatregelen stikstofuitstoot ook jou gaan raken zijn vrij fors.

Wat is dat nou eigenlijk….. stikstof?

Stikstof is overal om ons heen. Je ruikt het niet en je voelt het niet. Normaal gesproken kan stikstof geen kwaad. Totdat er teveel van is.
Stikstof komt in onze lucht door bijvoorbeeld uitlaatgassen en industrie. Bij boerenbedrijven wordt mes en urine vermengd en dat levert dan amoniak op. 
Eenmaal in de lucht verspreidt het zich.

Wat is nu het probleem?

Tja, we stoten teveel stikstof uit en dat komt terecht in onze natuurgebieden. Nu kunnen we zeggen: had je toch beter moeten weten maar onze Rijksoverheid is al jaren bezig om de economie zoveel mogelijk te laten groeien. Als je het mij vraagt te veel bezig geweest met de verkeerde zaken. Want je kunt op je klompen aanvoelen dat al die industrie, vliegverkeer en Joost mag weten wat, nou niet echt bevordelijk is voor onze aardkloot.
Ik moet er wel even bij zeggen dat ook natuurgebieden stikstof kunnen veroorzaken. Neem bijvoorbeeld onze veenweidegebieden.

Maar goed. Er wordt teveel stikstof geproduceerd. En dat moet dramatisch minder worden. En het liefst zo snel mogelijk.
De overheid wil voor 2023 een concept plan hebben waarin staat hoe wij dat met ons allen gaan doen.

Impact op onze leefomgeving

Allereerst heeft LTO Noord zijn zorgen laten blijken. Er lag van hen al een ambiteus plan ( Duurzaam Evenwichtsplan) maar met een stiktstofuitstoot die wordt beperkt met 40% blijkt dat nu ineens niet meer voldoende.
Reden genoeg voor de veehouderij om zich zorgen te maken.
Als je alle berekeningen erop los laat, komt het er op neer dat wij met ruim 90% moeten krimpen als het gaat om veehouders.

We willen je het vreemde voorbeeld van Vlieland niet onthouden. Geen enkele boer te vinden op het eiland en toch moet de gemeenschap daar 95% stikstof reduceren. Je zou zeggen dat die maatregelen stikstofuitstoot als een tang op een figuurlijk varken lijken daar op het eiland. Niets is minder waar.
Hoe gaan zij dan de stikstof reduceren? Moeten alle mensen en dieren verwijderd worden van dit eiland?

In ieder geval: ook hier raken de maatregelen stikstofuitstoot ons dagelijks leven.
Zo worden evenementen zoals de bloemencorso’s, de wielerrondes, het openluchttheater en bijvoorbeeld ook Sail Giethoorn getoetst aan de uitstoot van stikstof. Ook het bouwen van huizen levert stikstof op.

Bij alles wat we doen komt zo’n beetje  stikstof vrij. Als wij de maatregelen klakkeloos zouden overnemen dan is het leven een stuk onaangenamer in onze gemeente.

Statement naar de provincie

Gisteravond hebben wij in gezamenlijkheid besloten dat wij samen met alle samenwerkingspartners een document gaan opstellen. Dit document laat zien welke impact gepaard gaat met dit voorstel vanuit de Rijksoverheid. We zetten niet in op modellen en statistieken maar willen echt aantonen dat dit ons allemaal gaat raken. Een onhaalbaar idee.
Dat we moeten minderen met de uitstoot van allerlei rotzooi is duidelijk. Maar dan wel met een haalbaar plan.