logo veur elkaar steenwijkerland

Onze successen

Op deze pagina vind je onze successen: wat hebben wij bereikt in de raad van Steenwijkerland en wat hebben wij gedaan om de belangen van onze kiezers te behartigen?

Successen van Veur Elkaar

vijverhof steenwijk

Huurbescherming bewoners

Al vanaf 2018 is Aletta bezig met het dossier Vijverhof. Bewoners ervaren een streng regime als het gaat om beheer, met daarbij veel inbreuk op hun privacy. Aandacht.Vastgoed heeft per 15 december een groot deel van de bruikleenovereenkomsten opgezegd. De ene keer zou het gaan om verandering van beleid, een andere keer vanwege de verkoop van het pand. Samen met bewoners is er besloten om een kort geding aan te gaan en deze is glansrijk gewonnen door de bewoners. Vanaf nu zijn het huurders! Het enige wat onze fractie nog wil is financiële gerechtigheid. De juridische kosten zijn hoog en omdat onze gemeente al meer dan 2 jaar op de hoogte was van de wantoestanden aldaar en zelfs inwoners hebben verwezen naar deze ‘horrorflat’ zijn wij van mening dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen en de bewoners financieel dient te ondersteunen.

huurwoningen beter isoleren steenwijkerland

Huurwoningen beter isoleren

Veel huurwoningen zijn doorwaaiwoningen.
Tijdens de raadsvergadering van 05-07-2022 kregen wij een toezegging van de wethouder:
“Er worden binnenkort nieuwe afspraken gemaakt met woningbouwverenigingen. Wij willen dat zij de huurhuizen sneller gaan isoleren en verduurzamen”.

subsidie vergroening dak steenwijkerland veur elkaar

Subidie groen dak

Op 05-07-2022 kregen wij een toezeging van de wethouder als het gaat om een subsidie om je dak te vergroenen. Wij hadden een motie klaar liggen die hiermee overbodig werd.

“Er is een bestuurlijk overleg waarin wij het gaan hebben over een subsidie voor het vergroenen van je dak. Deze zal beschikbar worden gesteld door de provincie en deels door het waterschap”, aldus de wethouder.

regenboog gemeente steenwijkerland subsidie veur elkaar

Subisidie voor de Stichting Regenboog Steenwijkerland

Wij hadden een motie achter de hand omdat wij willen dat de Stichting Regenboog Steenwijkerland structurele subsidie krijgt voor het uitvoeren van het beleid.
Tijdens de vergadering op 05-07-2022 zei de wethouder dat er zeker financiën komen voor deze stichting en dat deze straks terug te vinden zijn in de najaarsbegroting.

 

  jongeren steenwijkerland veur elkaar

  Betrek jongeren bij het beleid

  In onze algemene beschouwing van de raadsvergadering van 5 juli deden wij een dringende oproep om vooral jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar te betrekken bij het opstellen van het programma.
  Het was niet een directe toezegging maar duidelijk werd wel dat ze niet vergeten worden.

  Dit is wat de wethouder daarover zei: “Zeker betrekken wij de jongeren. Ze zijn onderdeel van onze samenleving. We hoeven hier niet altijd iets voor te regelen; we hebben vaak zelf ook al kinderen in die leeftijd. Wij horen uw oproep”.

   

   historische gevels steenwijkerland veur elkaar

   Wees zuinig op historische gevels

   Samen met Clazinus Netjes van het CDA wilden wij ons hard maken voor de historische gevels in Steenwijkerland. Het gaat dan niet om de panden die al een status hebben zoals een gemeentelijk of rijksmonument.

   Met een motie (05-07-2022), die unaniem is aangenomen, zal er nu een inventarisatie komen van alle waardevolle gevels in onze gemeente. Ons college zal dan hier aan een uitleg geven.
   Helaas wil dat nog niet zeggen dat ook daadwerkelijk alle historische gevels in hun volle eer blijven bestaan. Dat heeft ook te maken met panden die in particulier bezit zijn. Maar het is wel een eerste stap naar het zuinig zijn op de prachtige panden van onze gemeente.