Gaswinning in Steenwijkerland

Het lijkt stil te zijn rondom de gaswinning in onze gemeente. Niets is minder waar. Stichting Gas Drovf is er druk mee. Want gaswinning in ons kwetsbare gebied zou niet moeten!

De stichting heeft op 3 juni een brief gestuurd naar het Bureau Energiewinning.  Het bureau voor inspraak van burgers.
Een lange en ingewikkelde brief. Wij vinden het belangrijk om in eenvoudige taal uit te leggen waar wij nu staan.

Gaswinning in Steenwijkerland: de zorgen

Op 9 plekken in de omgeving is onderzoek gedaan naar gaswinning. Dat heet het MER onderzoek (Milieu Effect Rapportage)
Deze gebieden liggen in Steenwijkerland, Westerveld en Weststellingwerf.
Het is niet duidelijk hoe dit onderzoek is gedaan. Dat is door de stichting niet te controleren.
Stichting Gas D’rOvf vindt dat ons gebied niet geschikt is voor gaswinning.

We zitten midden in een kwetsbaar gebied. Er is natura-2000, veenweidegebieden en De Koloniën van Weldadigheid staan op de Unesco Werelderfgoed lijst. 
Reden genoeg om niet te gaan boren naar gas…zou je denken. Toch denkt het Ministerie van Economische Zaken daar totaal anders over.

De gasgigant Vermillion vindt het allemaal onzin. Zij willen gewoon boren. Winst maken. Geld verdienen. Waarom zij dus een andere mening hebben? Tja, dat hebben zij niet gezegd.

Overleg over gaswinning met burgers

Er is géén overleg geweest met inwoners. Het zogeheten ‘participatie-proces’. Ja, er zijn bijeenkomsten geweeest maar het was zeker geen overleg. Er werden zaken meegedeeld. Dat is heel wat anders dan overleg.

De gevolgen van gaswinning in Steenwijkerland

De gevolgen van gaswinning in Steenwijkerland zijn amper te overzien.
Onze bodem zal dalen en wij kunnen te maken krijgen met aardbevingen.
Boren naar gas heeft ook invloed op ons water.

Het is dan ook ongelooflijk dat een Ministerie én Vermillion zeggen dat het uitbreiden van gaswinning belangrijk is voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Hoe bedenk je het?

Een tweede Groningen ligt ons in het verschiet.

De hele brief van de stichting is hier te lezen