Inbreuk op je privacy

Tijdens de raadsvergadering van 26 september spraken wij over ‘onvermijdbaar medisch afval’.
Dit is afval wat je hebt omdat je ziek bent en hiervoor medicijnen of hulpmiddelen gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan luiers, injectienaalden, stoma materiaal en dergelijke.

Dat mag niet bij het gewone afval. En dat betekent weer dat deze mensen extra kosten maken om dit afval te verwijderen.
Onze gemeente vindt dat niet helemaal eerlijk. Tenslotte kun je er niks aan doen dat je ziek bent.

Daarom is er de regeling ’tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval’ in het leven geroepen. Dat is een regeling die er voor zorgt dat deze mensen niet op extra kosten worden gejaagd.

Inbreuk op privacy

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet je dus formulieren invullen. En daar ging het wat ons betreft goed fout.
In de stukken staat namelijk dat je dan facturen op moet sturen naar de afdeling ‘belastingen’ van onze gemeente.
Want zo kunnen ze controleren of je echt medisch afval hebt.

Maar daar gaat het dus fout. Want op de factuur die je krijgt van de apotheek staan codes op. Codes die gewoon op te zoeken zijn op het internet. Elke code staat voor een bepaald medisch artikel of handeling.
En daarmee wordt dus je privacy geschonden. Immers: de afdeling ‘Belasting’ weet dan precies welke ziekte je hebt. En dat mag niet.
Want dat valt onder de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Oftewel: jouw privacy!

Praten als brugman

Uiteraard heeft Aletta geprobeerd de raad en de wethouders ervan te overtuigen dat dit zomaar niet kan. Je kunt mensen niet een factuur op laten sturen zodat vervolgens ‘iedereen’ weet welke ziekte jij hebt. Dat is privacy van jou! Niet van onze gemeente.
Wij hebben een vurig pleidooi gehouden omdat wij wilden dat dit anders geregeld zou worden.
De raad was niet bijster onder de indruk maar de wethouder wilde wel een wijziging aanbrengen.
Nou ja..een wijziging: hij voegde er een regel aan toe.
Dat betekent dat mensen nog steeds óf een factuur kunnen insturen of een verklaring in kunnen dienen van arts of apotheek.

Liever geen factuur inleveren

Natuurlijk hadden wij liever gezien dat de wethouder de hele zin met het inleveren van een factuur eruit gehaald zou hebben maar zover kregen wij hem niet.
Wij raden een ieder aan die medisch afval heeft én een vergoeding daarvoor wil géén factuur in te leveren. Vraag om een verklaring van je arts of apotheek en lever die in. Zo blijft je privacy geborgd!