Perspectiefnota: Vandaag bespreken wij de begroting voor het komende jaar

En nu kun je denken: dat is vast heel saai! Eens. Wij denken dat het voor het grotendeel van onze inwoners echt droge stof is.
Het gaat over geld. Hoe en waar geven wij ons geld uit het komende jaar.

Alhoewel het droge stof is, is dit één van de belangrijkste vergaderingen die de raad voert.

Begroting: één van de belangrijkste vergaderingen van de raad

De begroting wordt voorgelegd aan de raad. En dit is dan ook hét moment om invloed uit te oefenen op deze begroting.
Veur Elkaar zet voor het grotendeel in op onze inwoners. Inwoners en hun welbevinden.
Zo vinden wij dat er mee aandacht moet zijn voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar. 
In de begroting hebben ze het namelijk alleen over wonen en hulpverlening als het gaat om deze groep.
Dat is veel te beperkt. Wij willen dat ons college de jongeren echt gaat betrekken.  In gesprek met ze gaat.

Verder mag dit college wat ons betreft sneller aan de slag met de inclusie-agenda. Dat is een document waarin staat dat iedereen in onze gemeente mee hoort te kunnen te doen. Met of zonder beperking.
Alleen inzetten op rolstoel- of dementievriendelijkheid is echt niet voldoende.
Denk bijvoorbeeld aan openbare toiletten. In elke kern hoort er één te zijn!
Of denk aan mensen die niet kunnen horen, zien of een andere beperking hebben die nu niet genoemd zijn in het document.

Zolang niet alle mensen ook echt mee kunnen doen, kun je niet spreken van een inclusieve gemeente.

Duurzaamheid is in feite ook onderdeel van inclusie

Want laten wij eerlijk zijn: als jij een sociale huurwoning hebt betekent dat, dat je inkomsten daar naar zijn. Geen top inkomen.
Je moet vaak de eindjes aan elkaar knopen. Dan is het wat ons betreft onzinnig om een lening te willen verschaffen aan mensen  met een laag inkomen zodat zij kunnen verduurzamen.
Wat kun je nu eigenlijk met die 500 euro’s? Bar weinig. Maar je zit wel met een schuld en uit ervaring weet ik dat een bedrag van € 500,00 wel een jaar kan duren voordat je dat weer hebt afgelost. Het Nibud ontraadt dit trouwens ook.

Dus zullen woningbouwverenigingen aan de slag moeten met verduurzamen. En dat schiet niet bijster op. 
Dat betekent dat verduurzamen nu alleen mogelijk is als je een goed gevulde portomonnee hebt. Zo simpel ligt het.

In de begroting te weinig aandacht voor dit probleem.

De begroting: een fors document

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. De hele begroting neemt zo’n 114 pagina’s in beslag. Een monster van een stuk.
Veur Elkaar pakt er dit jaar slechts 1 onderwerp uit en dat zijn onze inwoners. En wat deze begroting doet voor deze inwoners.
Andere partijen zullen ongetwijfeld van alles zeggen over de geplande uitgaven. Wij kunnen daar tijdens de vergadering altijd op in gaan.

De hele vergadering kun je meekijken.