Te kritisch, teveel vragen?

Tja, het is maar hoe je het bekijkt. Ja, het klopt dat onze fractie veel vragen stelt en behoorlijk kritisch is op dit college.
We zeuren wat af.  Maar wij zien dat als onze taak.
Onze taak is het controleren van het college, beleid vaststellen en onze inwoners dienen.

En dat is een behoorlijke bak met werk, zal ik jullie vertellen. Dagelijks zijn wij er mee bezig om onze taak naar behoren uit te voeren.
Dat dit voor de gemeente en/of het college lastig is geloven wij direct, maar wij gaan niet klakkeloos alles maar aannemen en bovendien vinden wij dat dit college veel meer kan doen voor de inwoners. Tenslotte is de gemeente er voor onze inwoners en niet andersom.

Frustratie bij het stellen van vragen

Toegegeven. We zijn behoorlijk gefrustreerd als het gaat om de beantwoording van vragen door onze fractie. Het college heeft nu al meerdere keren uitstel gevraagd voor de beantwoording van vragen over Icebear. De ene keer is het omdat het college vindt dat de Omgevingsdienst onderdeel is van de beantwoording ( wat ons inziens totale flauwekul is) en een andere keer omdat de kerst er aan komt.
En dat terwijl de volskgezondheid hier op het spel staat en omwonenden nog dagelijks overlast ondervinden.

Ook het dossier Vijverhof was een nagel aan onze doodskist. Met een vage motie lag er de oproep aan het college om alles te doen voor de huidige bewoners wat in hun mogelijkheden lag. En dat wordt anders opgevat door het college dan door ons.

Lange Termijn Agenda

Het systeem waarin wij werken laat ook de lange termijn agenda zien van dit college. Met recht ‘lange termijn’ want keer op keer worden zaken uitgesteld, soms vanwege voor ons onbegrijpelijke, redenen.
Neem nou het Museum Project.  In 2020 begonnen wij over dit prachtige project. Maar het is weer eens uitgesteld tot eind maart 2023. Ik vraag mij af of ik ooit nog het museum in den lijve mag bezoeken.

En wat denk je van de visie op religieus erfgoed. Die motie van de Christen Unie is al in 2018 aangenomen. Ik had destijds nog een aanvulling op die motie omdat ik van mening was dat ook de Moskee onderdeel ervan diende te zijn.
Afijn, we hoppen van 2019 zomaar naar 2023. Reden van het college is dat de Omgevingswet ooit zal worden ingevoerd.

In het nieuwe jaar gaan wij zeker kritische vragen stellen over al die uitgestelde onderwerpen.

Prachtige projecten die de pers halen en dan?

En dan een sprongetje naar al die projecten waarmee ons college zo graag in het nieuws komt.
Het project Samen Starten: een project om ex gedetineerden te ondersteunen.  Hebben ze nu eigenlijk echt mensen hierbij geholpen?
Dan hebben wij natuurlijk nog de Stapelbanen. Die mag wat ons betreft direct stop gezet worden.
Slechts 1 stapelbaan is voortgekomen uit dit project en dan kun je mooi in de krant staan maar dat dit nou zo succesvol was? Neu, niet echt he?
Toch wil dit college verder met dit zinloze project.

Het eenvoudig taalgebruik is ook een pain in the figuurlijke ass. Waarom is het voor dit college zo moeilijk om stukken op B1 niveau te schrijven?

Dit college staat naast de inwoners

Van 2018 tot aan 2022 was de leus: ‘De inwoner op 1’. Dat is in de gauwigheid nu aangepast naar: “Wij staan naast de inwoner”.
En daarmee is de inwoner op de ranglijst gezakt. Dat blijkt ook wel uit de praktijk want dagelijks krijgen wij inmiddels appjes, mailtjes en telefoontjes van inwoners die niet gehoord of gezien worden door dit college. Terwijl wij toch echt vinden dat de gemeente er dient te zijn voor inwoners.

En het gaat ver: zo werden in het verleden kwetsbare inwoners doorverwezen naar de beruchte Vijverhof, terwijl men al wist van de beheer-praktijken die meer weg hadden van een trainingskamp voor commando’s.
Om ze vervolgens, als er stront aan de knikker komt, deze zelfde kwetsbare inwoners te ondersteunen richting daklozenopvang.

Of de omwonenden van de Icebear fabriek. Die geen gehoor kregen op WOO verzoeken, documenten niet of niet op tijd kregen aangeleverd.
Een dwangsom betalen…daar had het college niet zoveel moeite mee om vervolgens 0,60 cent per kopie te vragen voor documenten die ze gaan aanleveren aan de werkgroep. Opgeteld kost het de gemeente dus niets. Lekker makkelijk toch?
Kritische vragen van onze fractie en zelfs het interpellatiedebat werd niet gewaardeerd.
Ondertussen stinkt de fabriek gestaag door ten koste van de gezondheid van inwoners.

Of het gezin wat op de zwarte lijst inkomstenbelasting, daarvoor ook een excuus heeft gekregen van de Overheid maar nu structureel niet geholpen wordt door onze gemeente. Een verwijzing naar de daklozenopvang was het resultaat. Terwijl de gemeente toch echt wel weet dat daar geen minderjarige kinderen horen. Een oplossing blijft nog steeds uit en het gezin vertoeft nog steeds in een tochtige en beschimmelde caravan.

Meepraten over beleid? Ja, ook dat gebeurt. Echter, dat meepraten heeft niet zoveel voeten in aarde als er met de mening, tips en adviezen van inwoners niets wordt gedaan. Het heeft geleid tot veel boze gezichten bij onder andere Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt.

Zijn wij te kritisch? Stellen wij teveel vragen?

De loswal is ook al zo’n dingetje. Je vraag je toch werkelijk af waaromdit college niet serieus op zoek gaat naar een nieuwe plek voor de loswal. Keer op keer zijn er rechtzaken.
Over rechtzaken gesproken: het stukje maatschappelijke grond wat opgekocht is door een autohandelaar.
Na een uitspraak van de rechtbank vond dit college dat we er niet omheen konden en in moesten stemmen.
Spijt als haren op ons fractiehoofd want tijdens de laatste raadsvergaderin hebben wij nog zo gezegd: het is milieucategorie 2!!
Wat schetst onze verbazing? Ja hoor…. een nieuwe rechtzaak komt eraan.

En zo zijn er talloze onderwerpen waar wij kritische vragen over hebben. Dat frustreert.
Achter de schermen wordt al gesproken over hoe om te gaan met kritische raadsleden.
Pardon? Daar zitten wij toch voor? Om kritisch het beleid onder de loep te nemen?

Trouwens, het is niet alleen het college wat moeite heeft met raadsleden die kritisch zijn. Verhalen over onze fractie dat wij alleen maar mediageil zijn en dat inwoners voor ons moeten oppassen komen niet vanuit het college maar vanuit andere hoeken.
Een ieder die onze fractie kent weet dat het anders is.
Wij gaan voor een rechtvaardig Steenwijkerland en schuwen lastige onderwerpen niet.

Te kritisch, teveel vragen maar alles voor de inwoners

Dus ja. We zijn lastig en het kan soms overkomen alsof wij alleen maar negatief zijn. Dat is zeker niet onze itentie.
Het is wel onze intentie duidelijk te maken dat de gemeente en het college er is voor onze inwoners.
Of dat dat groepen inwoners zijn of een individueel mens; dat maakt niet uit.

De inwoner verdient een transparante en meewerkende gemeente te hebben.